פיתוח שכונת נוף נטופה 

פיתוח שכונת נוף נטופה

ניהול ופיקוח על עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות

שלב א' - שכונת נוף נטופה - 226 יח"ד. 

קבלן: ר.מ רחמני בע"מ

ניהול ופיקוח: AM-PM הנדסה וניהול בע"מ

מזמין: משרד השיכון 

אומדן: 18 מש"ח

2020© by ampm-eng.com