פיתוח שכונת נוף נטופה 

נוף נטופה
נוף נטופה
נוף נטופה
נוף נטופה
נוף נטופה
נוף נטופה
נוף נטופה

פיתוח שכונת נוף נטופה

ניהול ופיקוח על עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות

שלב א' - שכונת נוף נטופה - 226 יח"ד. 

קבלן: ר.מ רחמני בע"מ

ניהול ופיקוח: AM-PM הנדסה וניהול בע"מ

מזמין: משרד השיכון 

אומדן: 18 מש"ח