top of page

ניהול תכנון פרויקט משב דרומי - מחנה ג'וליס

ניהול תכנון פרויקט משב דרומי - מחנה ג'וליס

ניהול תכנון מפורט משלב היזום\האפיון עד שלב בחירת קבלן זוכה. 

הפרויקט כולל הקמת מבני מגורים, משרדים, הדרכה, אחסנה ומבנים ייעודים עתירי תשתיות ומערכות בשטח כולל כ 14,000 מ"ר בנוי, כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ. 

במסגרת הפרויקט מועסקים כ 25 יועצים ומתכננים, עקב לוחות הזמנים ומשיקולי תקציב הפרויקט חולק ל 5 חבילות מכרז בשיטת "ביצוע ואחזקה מקיפה למשך שנתיים" 

אומדן עלות הפרויקט: 150 מש"ח

מזמין: עדה כרמי אדריכלים

ניהול ותיאום ותכנון : איי.אמ - פי.אמ הנדסה וניהול פרויקטים.  

bottom of page