הקמת מבנים במחנה צבאי בדרום

הקמת מבנים במחנה צבאי בדרום 

עריכת מסמכי מכרז להקמת 5 מבנים במחנה צבאי בדרום, בשטח 4,500 מ"ר - מבנה מגורים, מבנה מטבח וחד"א, מבנה אחסנה, מבנה הדרכה ומבנה חיול. 

עריכת המכרז בוצעה על פי הנחיות סטנדרטיזציה שהוכנו על ידינו, מניסיוננו מפרויקטים רבים, זאת על מנת להבטיח אחידות ובהירות מסמכי המכרז, תוך מתן דגשים והנחיות בשביל להימנע ככל הניתן מכפילויות ו\או דו משמעות ו\או סתירות במסמכי המכרז. 

העבודה כללה עריכת כלל מסמכי המכרז עפ"י תנאי משרד הביטחון, לרבות ביצוע בקרה הדוקה למסמכי המכרז של היועצים, ליווי בשלב פרסום המכרז עד לבחירת קבלן זוכה.

אומדן : 33,000,000 ש"ח 

מזמין: משהב"ט\אגף הבינוי 

קבלן ראשי: שטאנג בניה והנדסה בע"מ

2020© by ampm-eng.com