top of page

הקמת קריית ספורט באילת

הקמת קריית ספורט באילת 

ניהול תכנון וניהול ביצוע עבודות ביסוס ותשתיות להקמת קריית ספורט בינלאומית באילת. הפרויקט משתרע על שטח כ 200 דונם וכולל 3 מגרשים גדולים, מגרש "לחץ" מבנה ארינה ל 3000 מושבים, מבנה אצטדיון ל 8000 צופים.

במסגרת עבודות הביסוס בוצע טיפול ופינוי מפגעי איכות הסביבה וזיהומי קרקע, בוצעו עבודות הידוק הקרקע בעזרת מנוף הידוק דינאמי, עבודות עפר ותשתיות ר' שטח. הפרויקט כלל תיאומים מול גורמים רבים - רשות שדות תעופה, רשות הניקוז, תאגיד מים עין נטפים, מפעל המלח, משטרה, עיריית אילת, טוטו, משרד התרבות והספורט, ועוד גורמים נוספים. 

אומדן : 30 מש"ח

מזמין: חברה כלכלית אילת 

קבלן: סמי נופי  

תכנית בינוי ופיתוח
ארינה
עבודות עפר וביסוס
עבודות עפר וביסוס
הידוק דינאמי - צילום מהאוויר
הידוק דינאמי
bottom of page