top of page

הקמת מבנה משרדים לביטוח לאומי כרמיאל

הקמת מבנה משרדים לביטוח לאומי בכרמיאל

מבנה משרדים בן 3 קומות בשטח 2100 מ"ר לרבות מתחם חניה עילי ותת"ק. 

אומדן : 30 מש"ח

מזמין: ביטוח לאומי

קבלן ראשי: א.עבאדה בע"מ

קבלן מבצע: א.מ.ח.ז מהנדסים בע"מ

מוהנא ניהל את הביצוע והפיקוח מתחילת ההקמה ועד המסירה ללקוח, כמו כן, ליווה את הפרויקט במהלך תקופת האחריות והבדק, הכל לשביעות רצון הלקוח.

bottom of page